Spoločnosť

Hovanec - Internationale Transporte GmbH
je solídnym pojmom v preprave tovaru v relacií Východ-Západ

Sme mladá dynamická spoločnosť,
založená 01.01.1996
so sídlom v
42719 Solingen,
Focher Str. 71a

Čísla a fakty

Pred 20 rokami sme začínali podnikanie ako sprostredkovateľ dopravných služieb zo západnej do východnej Európy. Rozširenie Európskej Únie a Schengenskej dohody znamenalo odbúranie hraníc a vznik novych podmienok pre medzinárodnú kamionovú dopravu. Tieto skutočnosti nám ponúkli nové možnosti, na základe ktorých sme rozšírili ponuku naších služíeb v rámci celej Európy.

Našou silnou stránkou je team spoľahlivých pracovníkov so schopnosťou rýchle a pružne reagovať na požiadavky trhu.

Náš team tvoria spolupracovníci, ktorí vedľa odborných znalostí ovládajú aj kultúrne rozdiely v jednotlivých krajinách a tým zabezbečujú istotu a kvalitu ponukaných služieb.

 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obrat v Mio 2,7 3,2 4,3 6,2 8,6 7,9 9,5 9,8
Spolupracovníci 9 11 14 15 18 15 17 18

 

 

 

"Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung.
Bei internationalen Transporten / grenzüberschreitenden Transporten gilt das zwingende Recht der CMR. Die gesetzlichen Grundlagen sind auf unserer Seite zur Ansicht und Druck bereitgestellt."